İlaç takip sistemi bünyesinde yaklaşık 120 milyar kaydı barındırmaktadır ve her gün milyonlarca yeni veri akışı gerçekleşmektedir. Bu büyük veri üzerinde veri madenciliği ile yeni bilgilere ulaşma ihtiyacı doğmuştur.

Oracle veritabanında bulunan bu ilk 120 milyar kaydın karar destek sisteminde kullanılan Teradata veritabanına uyarlanarak taşınması ve iki veri sisteminin birbiriyle senkron verileri içermesi şirket bünyesinde hazırladığımız yazılımla gerçekleştirilmektedir.