17 Mart 2017 itibari ile tüm Türkiye'de kullanımı zorunlu hale gelen, kırmızı ve yeşil reçetelerin yazılmasını, takibini ve kontrolünü sağlayan Renkli Reçete Sistemine 28.11.2017 tarih ve 4434 evrak numaralı 2017/4 sayılı Genelge ile birlikte yeni bir özellik eklendi. Artık kırmızı ve yeşil reçetelerin yanında mor ve turuncu reçetelerin de Renkli Reçete Sistemine girişi tüm Türkiye'de zorunlu hale getirilmiştir.

TİTCK'in yayınladığı genelgeye göre, bazı özel durumlar dışında, mor ve turuncu reçete kapsamındaki ilaçlar, hastanelerin kendi sistemleri üzerinden hastalara verilebilecektir. Hastanede bulunmayan ilaçlar için, mor ve turuncu reçeteler doğrudan Renkli Reçete Sistemine girilecek ve eczanelerden ilaç temini sağlanacaktır.

Genelgede belirtilen özel durumlar şunlardır:

  • Sistem entegrasyonunun tamamlanmadığı birimlerde mor ve turuncu reçeteler matbu olarak verilebilecektir.
  • Hemofili takip karnesi bulunmayan hastaların ilaçları matbu mor reçetelere yazılabilecektir.
  • İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu reçete koçanı dağıtımı durdurulmuştur. Faktör ilacı kullanan hastalar Renkli Reçete Sistemiyle ilaçlarını alabilecektir. Sistemin çalışmadığı durumlarda turuncu reçeteler matbu olarak verilebilmektedir. Turuncu reçetesi olmayan doktorlar mor reçeteye, turuncu reçete kapsamındaki ilaçları yazabileceklerdir.
  • TİTCK 2017/4 sayılı Renkli Reçete Genelgesi