Sağlık Bakanlığı bünyesinde geliştirilen çok sayıdaki sağlık uygulamalarının bütünleşik bir mimaride sürdürülebilirliğini sağlamak, süreç içerisinde gereksiz sağlık uygulamalarının ortaya çıkmasını önlemek ve Ulusal Sağlık bilişiminin çerçevesini belirlemek amacıyla Ulusal Sağlık Sistemi (USS) tasarlanmıştır.

Türkiye’de hatta dünyada yazılım projelerinin en büyük sorunu proje döngüsü boyunca analiz – tasarım – kodlama süreçleri doğru uygulanmadığı için projelerin takvimi ve bütçeyi çok fazla aşarak çöp haline gelmesidir.

Firmamızda Gereksinim, Dizayn, Kodlama ve Test süreçlerini CMMI L3 süreçlerine uygun bir şekilde uygulayarak yazılım projelerinin doğru ve zamanında tamamlanması, müşterinin isteklerinin tamamını kapsaması ve sorunsuz çalışması sağlanmaktadır.

Özetle, bakanlığa bağlı 30.000’in üzerinde tedavi kuruluşundan tüm vatandaşların tetkik ve tedavi verilerinin, ayrıca bakanlığa bağlı diğer tüm uygulamaların entegrasyonlarla USS’ye veri aktarmalarının sağlanması ve bu verilerin ihtiyaç duyulan tarafların veya uygulamaların (e-nabız, KDS vb.) bilgi kaynakları olarak kullanılması amacıyla USS projesi gerçekleştirilmektedir.

parallax background

Tüm sağlık verilerinin toplanması, işlenmesi ve paylaşılması,

Hasta bilgileri

Muayene bilgileri

Reçete bilgileri

Hasta işlem bilgileri

Laboratuvar sonuç bilgileri

Fatura bilgileri

80 milyon kişi

Günlük 100 milyon veri

2 Milyar kayıt

15 TB veri

75 data nodes

Couchbase NoSQL

Teknolojiler

Proje kapsamında ASP.NET, Javascript(NodeJS) programlama dilleri kullanılmaktadır. Sistem mikroservis mimarisi ile ölçeklenebilir bir yapıda geliştirilmektedir. Couchbase (NoSQL), Oracle, MSSQL veritabanları kullanılmaktadır. Ayrıca ElasticSearch, Redis, RabbitMQ gibi araçlardan faydalanılmaktadır. Türkiye’de yaşayan tüm kişilerin sağlık verileri tutulmakta ve 4 Milyon E-nabız kullanıcısına Web, Android ve IOS uygulamaları ile hizmet verilmektedir. Sistem içerisinde 150’nin üzerinde sunucu bulunmakta ve 1.5 Milyar kayıt tutulmaktadır.

Entegrasyonlar

30.000’in üzerinde sağlık kuruluşuyla web servis entegrasyonu sağlanmaktadır. 10’un üzerinde kurumla web servis entegrasyonu ile veri paylaşılmaktadır. Saniyede 10.000 web servis isteği karşılanmaktadır.