TÜRKSAT Tsunami Projesi

Tsunami Projesi, TÜRKSAT'ın kablo altyapı varlıklarını dijitalize ettiği, birim ve saha faaliyetlerini tek elden yönettiği bilgi yönetim sistemleri bütünüdür.

Tsunami projesi, TÜRKSAT’ın öncelikli olarak kablo altyapı varlıklarını dijitalize etmek amacıyla oluşturulan bununla beraber birden fazla yönetim ihtiyacının tek bir sistem üzerinden giderilmesini sağlayan bilgi sistemler yönetim bütünüdür.

4 ana parçadan oluşacak şekilde tasarlanmıştır: proje yönetimi, envanter yönetimi, saha ekip yönetimi, mobil platform.

Bu projeyle birlikte, TÜRKSAT şebeke bilgilerini CBS ortamına entegre edilerek herhangi bir sorun durumunda, sorunun konumunu kesin olarak tespit eder. Şebeke sayısallaştırılması ve sinyalizasyon uygulamaları ile de sorunların kaynağının tespiti kolaylaştırılmıştır. Bu sayede, ortaya çıkabilecek sorunlar kısa sürede çözümlendirilmektedir.

parallax background

Navigasyon

Sahalardaki ekiplere iletilen müdahale durumlarında ekipler, adresi bilmelerine gerek olmadan, ellerindeki cihazlar aracılığıyla gidilecek yere navigasyon uygulaması tarafından yönlendirilemekte, bu sayede olası geç ulaşım sorunları ortadan kalkmaktadır.

Kurumsal Hafıza

Tsunami projesi ile birlikte TÜRKSAT'ın tüm birimleri ve iş ortakları arasındaki iletişim ve entegrasyon artmıştır. Kablo altyapı varlıklarının dijitalize edilmesiyle, envanter takibi ve yönetimi kolaylaştırılmıştır. Bu geliştirmeler sayesinde TÜRKSAT'ın kurumsal hafızası güçlendirilmiştir.

Performans Analizi

Müşterilerden gelen talep-şikayet bilgilerinin ışığında, Tsunami projesi TÜRKSAT'a, çalışanlarının bu isteklere hangi sürede ne derece olumlu karşılık verdiğini gözlemleyerek, oldukça yararlı raporlar sunar.

Standardizasyon

Ulusal Adres Veri Tabanı entegrasyonu ile birlikte TÜRKSAT'ın müşterilerine ait standartlara uygun, güncel ve doğru adres bilgileri elde edilmektedir. Standardizasyon sayesinde saha ekipleri arıza, tesis – iptal gibi müşterilerden gelen iş emirlerinin adreslerini bulmakta sorun yaşamamaktadır.

[layerslider id="3"]