Akbis

Teşkilat Bilgi Sistemi

Teşkilat Bilgi Sistemi AK PARTi için geliştirilmiş, teşkilat yönetimini sağlayan bir yönetim bilgi sistemidir.Türkiye'deki siyasi partiler arasında bir ilk olan sistem sayesinde, AK PARTİ teşkilat faaliyetleri hızlandırılmış ve teşkilatların daha verimli çalışması sağlanmıştır.

Türkiye çapında 9 milyon üye, 81 il, 936 ilçe, 1.913 belde ve 50.255 mahalle teşkilatını bünyesinde barındıran ve bu teşkilatlarda yılda yaklaşık 10.000 toplantı yapan AKPARTİ 2009 yılından beri aktif olarak tüm teşkilat birim seviyelerinde kullanmaktadır ve sistem parti teşkilatlarına katkı sağlamaya devam etmektedir.

Dinamik Kullanıcı Yetkilendirme Sistemi

Teşkilat işleyişindeki tüm yetkileri kapsayan 600 farklı kullanıcı yetkisi oluşturulmuş,bu yetkiler teşkilatlardaki görev ve konumlara uygun şekilde rollere ayrılmış ve sistem yöneticilerine sınırsız özelleştirme gücü verilmiştir.

Üye Odaklı Sistem

Üyelerin görevlendirilmelerinin sistem üzerinden yapılarak takibi sağlandı. Üyeler ile ilgili detaylı ve karşılaştırmalı analizler ve raporlar üretilerek üyeler Teşkilat Bilgi Sisteminin odak noktalarından biri haline getirildi.

Teşkilat Yapısı Elektronik Ortamda

Parti teşkilatlanmasının sırasıyla il, ilçe, belde ve mahallelere göre ayrılmasıyla teşkilat hiyerarşisi sistem üzerinde de hayat buldu. Böylelikle kullanıcıların ait oldukları birime göre sistemi kullanabilmeleri sağlandı.

Sağlam ve Güvenilir Altyapı

Geliştirilen sistemle tüm teşkilat birimlerinin, faaliyetlerinin ve üyelerinin eksiksiz ve hatasız olarak yönetimi sağlanmakta ve güvenilir, sağlam sistem alt yapısı aksamalara mahal vermemektedir.

Birimler ve Kullanıcılar Arası Pratik İletişim

Sistemden beklenilen bürokratik işlemlerin hızlandırılabilmesi idi. Teşkilat Bilgi Sistemi ile birimler ve üyeler arasında gerçekleşen işlemler ve kayıt altına alınması gereken belgelerin elektronik ortama taşınması sağlanmış ayrıca üyeler arasındaki iletişimi sağlayacak görüşme modülü de sisteme yardımcı olarak geliştirilmiştir.
Seçim Bilgi Sistemi

AK PARTi için geliştirilen Seçim Bilgi Sistemi, partinin seçim işlerini yönettiği yönetim bilgi sistemidir.AK PARTİ için geliştirilen, genel ve yerel seçimler sürecinde adaylar, seçim bölgeleri, seçim görevlileri ve daha önce gerçekleşmiş seçimler ve seçmenler ile ilgili bilgilerin elektronik ortama aktarıldığı ve yönetildiği, elde edilen verilerle geniş kapsamlı analiz ve raporlamaların yapıldığı bir yönetim bilgi sistemidir.

Sistem sayesinde 51,5 milyon seçmen, 70.000 Okul/Bina/Kat görevlisi, 300.000 sandık kurulu üyesi ve 260.000 sandık müşahidini içinde barındıran süreç hatasız yönetilmektedir

Sandık Yerleştirme Algoritması

Seçmen listelerinin Seçim Bilgi Sistemine aktarılması sırasında adres bilgilerine göre seçmenleri sandıklara otomatik olarak yerleştiren bir algoritma geliştirilmiştir. Bu sayede Seçim Bilgi Sistemi’nde tüm Türkiye’nin seçmen bilgisi eksiksiz ve doğru olarak yer almakta ve yönetilebilmektedir.

Etkin Görevlendirme Sistemi

Okul/Bina/Kat görevlileri, sandık kurulu üyeleri ve sandık müşahidleri olarak gruplandırılabilecek seçim görevlilerinin sandık bazında görevlendirilebilmesi, görevlerin anlık olarak sistem yöneticileri tarafından takip edilebilmesi ve seçim sonrası detaylı analizine olanak tanıyan raporlar üretilebilmesi sağlanmıştır.

Seçim Simülasyonu

Seçim sürecinde yardımcı olması amacıyla, geçmiş seçim bilgilerine de dayanarak oluşturulan Seçim Sonuçları Simülasyon Modülü Seçim Bilgi Sistemi’nin en yenilikçi yönlerinden biri olmuştur.

Ham Veriden Nitelikli Bilgiye

Sürecin başka bir önemli noktası ise geçmiş seçimlerle ilgili bilgilerdi. SBS buna yönelik olarak geçmiş tüm seçimlere ait detaylı istatistiksel bilgileri içeren bir sistem olarak geliştirildi. Ancak, bizim amacımız elde bulunan bu ham bilgiyi, belli süzgeçlerden geçirerek nitelikli bilgi olarak partiye sunabilen bir sistemdi. Bu yüzden, SBS'nin en detaylı ve güçlü modüllerinden Rapor Modülünü geliştirdik. Bu modül sayesinde geçmiş seçimlere ve görevlendirmelere dair:
 • Genel Rapor
 • Sandık Görev Analizi
 • Sandık Yönetim Analizi
 • Karşılaştırmalı Raporlar
 • Seçim Bilgi Raporu
 • İl Başarı Sıralaması
 • Haritalı Analizler
 • İlçe Seçim Sıralaması
 • Seçim İşleri Yönetim
ana başlıklarına ayrılan nitelikli raporlar partiye sunulabilmektedir.


Yerel Yönetimler Bilgi Sistemi

Yerel Yönetimler Bilgi Sistemi, yerel yönetim birimlerinin takip ve yönetimi için AK PARTi'ye özel geliştirilen bir yönetim bilgi sistemidir.AK PARTİ yerel yönetim teşkilatlarının, belediyelerin ve mülki amirlerin bilgilerinin, yapılan toplantı ve ziyaretler gibi faaliyetlerin elektronik ortamda yönetilmesine olanak tanıyan bir bilgi yönetim ve karar destek sistemidir.

Türkiye çapında 9 milyon üye, 81 il, 936 ilçe, 1.913 belde ve 50.255 mahalle teşkilatını bünyesinde barındıran ve bu teşkilatlarda yılda yaklaşık 10.000 toplantı yapılan Ak Parti için tüm bu organizasyonların yönetilmesi ve takibi çok önemli bir ihtiyaçtı.

Kapsamlı Sistem

Yere Yönetimler Bilgi Sistemi Ak Parti bünyesindeki 1600’den fazla İl/İlçe/Belde/Belediye Başkanı, 1000 Yerel Yönetim Başkanı, 2000 Genel Meclis Üyesi, ve 15.000’den fazla İl/İlçe/Belde Belediye Meclis Üyesi ve yanı sıra diğer siyasi partilere ait yerel yönetim bilgilerini tek bir yerde toplayan kapsamlı bir sistemdir.

Entegre Sistem Tasarım

Ak Parti Bilgi Sistemleri içinde yer alan tüm sistemlerin (Teşkilat Bilgi Sistemi, Seçim Bilgi Sistemi, Yerel Yönetimler Bilgi Sistemi, Gençlik ve Kadın Kolları Bilgi Sistemi, Mali ve İdari İşler Bilgi Sistemi, Siyaset Akademisi Bilgi Sistemi) birbirleriyle entegre olarak çalışması sağlanmıştır.

Birime Göre Yetkilendirme

Sistem İl/ilçe/belde birimlerinin filtrelenmiş halde bulundukları bölgeye özel olarak sistemi kullanabilmelerini ve yönetimlerinin de bu esaslar doğrultusunda yapılmasına olanak tanıyacak şekilde tasarlanmıştır.

Görevlendirme, Faaliyet ve Toplantı Yönetimi

Ak Parti’nin en çok faaliyet gösteren ve faaliyet sonuçları somut olarak ortaya çıkan yerel yönetimler biriminin her üyesi için yapılan görevlendirmeler, faaliyetler ve toplantıların tüm detaylarıyla yönetim ve takibi sağlandı.
Gençlik ve Kadın Kolları B. S.

Gençlik ve Kadın Kolları Bilgi Sistemleri, AK PARTi'nin gençlik ve kadın kollarına özel geliştirilmiş yönetim bilgi sistemleridir.Gençlik ve Kadın Kolları Bilgi Sistemleri, AK PARTİ’nin Gençlik Kolları ve Kadın Kolları ile ilgili faaliyetlerinin elektronik olarak yönetildikleri iki yönetim bilgi sistemidir.

Bu proje sayesinde AK PARTİ oldukça önem verdiği gençlik kolları ve kadın kolları teşkilatlarına daha hakim hale gelmiş ve bu teşkilatların faaliyetlerinin etkin yönetimi sağlanmıştır.

Yüksek İşlevsellik

Gençlik ve Kadın Kolları Bilgi Sistemleri temel olarak Teşkilat Bilgi Sisteminin özelleştirilmiş ve tüm fonksiyonlarına sahip hali olarak geliştirildi.

Gençlere ve Kadınlara Özel Sistem

Gençlik Kolları Bilgi Sistemi, parti teşkilatlarındaki genç üyeler ve etkinliklerini dikkate alacak şekilde, Kadın Kolları Bilgi Sistemi de yine kadın üyeler ve etkinliklerini dikkate alacak şekilde özelleştirildi. Sistem gençlere ve kadınlara yönelik faaliyetlerin yönetilebileceği ve bu konularda detaylı analiz raporlarının elde edilebileceği şekilde tasarlandı.
Mali ve İdari İşler Bilgi Sistemi

Mali ve İdari İşler Bilgi Sistemi AK PARTi için geliştirilmiş kapsamlı bir yönetim bilgi sistemidir.Mali ve İdari İşler Bilgi Sistemi AK PARTİ’nin birimlerindeki mali ve idari her türlü işlemin elektronik ortamda kayıt altında tutulup, yönetildiği, Genel Merkez dahil tüm il ve ilçe teşkilatlarına ait her türlü envanter giriş ve çıkışlarının kaydedilebildiği, gerekli analiz ve raporlamaların yapılabildiği bir stok takip sistemidir.

Şirketimizin genel politikasına uygun olarak müşteri beklentilerinin tamamını karşılayan ve ihtiyaçlarının analiz edilmesiyle ek çözümler sunan MİİBS'yi geliştirmiş olmaktan mutluluk duyuyor, çözüm ortağımıza teşekkür ediyoruz.

Hizmet Takibi

Sistem sadece stokların takibi değil, parti birimleri tarafından alınan hizmetlerin türlerinin ve hizmeti veren firmalarla ilgili bilgilerin izlenmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ham Veriden Nitelikli Bilgiye

Sistemde kayıtlı tutulan ham veriyi, nitelikli bilgi olarak kullanıcıya sunan raporlama ve analiz özellikleri sisteme uygun biçimde geliştirildi. Böylece yapılan harcama türlerine, parti birimlerine ve hatta görevli kişilere kadar stoklar ve harcamalarla ilgili detaylı analizler yapılabilir hale geldi.

Bağış Takip Modülü

Mali ve İdari İşler Bilgi Sistemi’nde partiye yapılan bağışlarla ilgili detay bilgilerinin kayıt altında tutulabilmesi ve takip edilebilmesi sağlandı.

Kapsamlı Stok ve Harcama Takibi

AK PARTi, birimlerine ait her kategoriden harcama ve stok bilgilerini takip etmeyi amaçlıyordu. Bu yüzden sistemi geliştirirken parti birimleri hakkında detaylı bilgi alarak tüm harcamalarını, stok kategorilerini ve gereken detay bilgileri içeren bir sistem tasarladık. Sistemde;
 • Kırtasiye
 • Bayrak
 • Çay Ocağı
 • Depo
 • Üst Depo
 • Yemek
 • ve Garaj
kategorilerinde detaylı olarak harcama ve stok takipleri yapılabilmektedir.


Siyaset Akademisi Bilgi Sistemi

Siyaset Akademisi Bilgi Sistemi, AK PARTi'nin Siyaset Akademisi programlarını yönetmek için kullandığı yönetim bilgi sistemidir.Siyaset Akademisi Bilgi Sistemi AK PARTİ Genel Merkez ve İl Teşkilatlarında gerçekleştirilen Siyaset Akademilerine katılmak isteyenlerin online kayıt yapabildikleri, katılımcı listesi, ders programı, eğitmen bilgilerinin girildiği, takip edildiği ve yönetildiği bir bilgi yönetim sistemidir.

Tiga Bilgi Teknolojileri, geliştirdiği SABS sistemi vasıtasıyla AK PARTİ'nin başka bir yönetim bilgi sistemi ihtiyacına çözüm sunmanın gururunu yaşamaktadır

Kapsamlı Sistem Tasarımı

Eğitmenler, ders kategorileri, dersler, ders programı bölümleri gibi siyaset akademisi programlarıyla ilgili her türlü detay bilginin kayıt altında tutularak yönetilebildiği kapsamlı bir sistem olarak tasarlanmıştır.

Değerlendirme Modülü

Siyaset Akademilerinde programın, katılımcıların ve eğitmenlerin değerlendirilebileceği ve sonuçlarının görüntülenebileceği değerlendirme modülü sisteme entegre olarak geliştirildi