İlk olarak Metarıal Desıgn’ın ne anlama geldiği ile başlamak gerekirse; Google tarafından 2014 yılında geliştirilen ve duyurulan bir arayüz tasarım dilidir. Bu arayüz dilinden önce tasarlanan Android uygulamalarında ve web uygulamalarında tasarımsal bir standart bulunmuyordu. Bu durum kullanıcılar açısından dezavantaj sağlıyordu, kullanıcı her uygulamada farklı bir şablon ile karşılaştığı için hangi buton ne anlama gelir, iconların anlamları nedir diye düşünmekten kendini alıkoyamıyordu. Çünkü tasarım konusunda belirlenmiş net ve keskin sınırlamalar bulunmuyordu.

Google Material Design Css Framework ile tasarım düzeni yanı sıra uygulamalarda kullanılan renk düzeni de yeniden yapılandırıldı. Material Design’da pastel renkler ağırlıklı olarak kullanıyor. Böylelikle kullanıcılar herhangi bir mobil ya da web uygulamasına girdiği zaman tasarımı, icon setleri ve renk düzeni olarak tanıdık bir arayüz ile karşılaşıyorlar. Google 2015’den sonra kendi uygulamalarından olan;

  • Gmail,
  • YouTube,
  • Google Drive,
  • Google Maps,

başta olmak üzere birçok uygulama bu yeni tasarlanan tasarım dilini kullanmaya başladı Bu tasarım diline geçmenin avantajlarının başında, kullanıcı dostu olması nedeniyle Gmail’in Material Design tasarımını öğrenen birisinin Youtube uygulamasına girdiğinde arayüzü zorlanmadan kullanabilmesi gelir.

Google, Material Design sayesinde oluşturduğu CSS Framework tasarımlar, üç boyutlu kabartmalı tasarımlardan ziyade flat sade ve gölgelendirme ağırlıklı olarak tasarımları ortaya koymuştur.

Google Material Design ile gelişmekte olan Angular Js de component ve tasarımsal anlamda desteklemektedir. Bu konuyla ile ilgili yazıyı bir sonraki gündemde anlatacağım.

Material Design Icon Google, Material Design ile şablon ve renk düzenini net bir şekilde sınırlandırarak uygulamaların ortak bir şeması olmasını sağlamıştır. Ama uygulamalarda kullanılan butonlar, semboller için de bir düzen olması amacıyla bir font oluşturdu. Bu font içerisindeki iconlar sayesinde bir icon seti oluşturarak uygulamalarda kullanılan sembol ve iconların ortak bir şeması oluşturuldu.