Geçtiğimiz sene düzenlenen 8. Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörleri Değerlendirme Toplantısı’nın ardından toplantının 9. Ayağı bu sene Mayıs ayında İstanbul’da düzenlendi. Dünyada da büyük bir problem haline gelen akılcı olmayan ilaç kullanımı ülkemizde de ciddi derecede ele alınmakta ve bu kapsamda “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Programı” yürütülmektedir. Bu program Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri doğrultusunda düzenlenmekte, akılcı ilaç kullanımını destekleyecek ve farkındalık yaratacak faaliyetler yürütülmekte, hekim, eczacı, yardımcı sağlık personeli, halk ve ilaç sektörü bilinçlendirilmektedir. Bu kapsamda 81 ilimizde “Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü kurulmuş ve tüm illerde çalışmalara başlanmıştır.

Bu yıl ki toplantıda Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu Daire Başkanı Ecz. Mesil AKSOY tarafından “Akılcı İlaç Kullanımı Faaliyetleri ve Verilerle İlaç Kullanımı” sunumu, İl Koordinatörleri ve temsilcileri tarafından 81 ilin faaliyetlerine yönelik sunumlar yapılmıştır. Geçtiğimiz yılda da olduğu gibi bu yıl da İl Koordinatörlerine yönelik olarak “Reçete Bilgi Sistemi Eğitimi” düzenlenmiş ve firmamızdan Reçete Bilgi Sisteminden sorumlu Bilgisayar Mühendisi Nuri GÜNDÜZ sistem hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş ve il koordinatörlerine uygulamalı olarak Reçete Bilgi Sistemi’nin nasıl çalıştığını, sistemde yer alan raporları nasıl kullanacaklarını, bu raporlarda neler göreceklerini anlatmıştır.

Tüm katılımcılar aynı anda sisteme girerek ilgili raporları kullanmış ve kendi illerine ait sonuçları görüntülemiştir. Devamında, Prof. Dr. Serhat ÜNAL “Akılcı Antibiyotik Çalışmaları”, Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN “ Yaşlılarda İlaç Kullanımı”, Prof Dr. Ahmet AKICI ise “Biyolojik ve Biyoteknolojik İlaçların Akılcı Kullanımı” sunumlarını yapmıştır.

Toplantıda ayrıca, Kurumumuz Klinik Araştırmalar Dairesi, Uygunluk Değerlendirme Birimi Sorumlusu Dr. Ecz. E. İnci SOMUNCUOĞLU “Klinik Araştırmalarda Türkiye” sunumunu, Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanı Dr. Ecz. Aslı CAN AĞCA “Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler” sunumunu yapmıştır.

Toplantı Daire Başkanımız Ecz. Mesil AKSOY’un “Yeni Planlarımız, Yapacaklarımız” sunumu ile sona ermiştir.