İlaç Takip Sistemi hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak ve sistemi kendi ülkelerinde hayata geçirmek için ön görüşme yapmak üzere Kazakistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı ve Kamu ilaç alımındaki tek yetkili kurum olan SK-Pharmaceuticals yetkilileri, T.C. Sağlık Bakanlığında görüşmeler ve incelemeler yapmış, sonrasında da firmamızı ziyarete gelmişlerdir.

Yaptığımız sunumlar ve atölye çalışmalarında sistemin insan sağlığına ve ekonomiye kazandırdıkları ve uygulamadaki teknik detaylar hakkında geniş bilgi verilmiştir.

Oldukça verimli geçen görüşmelerin ardından firmamızın Kazakistan’da misafir edilmesi ve sistemin benzerinin orada da uygulanabilmesi için nihai karar vericilerle ortak görüşmeler yapılmasında mutabık kalınmıştır.