Dünyanın en büyük sivil araştırma programı olma özelliğine sahip olan Avrupa Birliği 7.çerçeve programı Horizon 2020’de "Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and Ageing Well" başlığı altında doğrudan faz 2 başvurusu yaptığımız CLOSER (EVDE BAKIM SİSTEMİ) projemiz bağımsız uzmanlardan oluşan heyet tarafından değerlendirildikten sonra eşik değeri geçerek başarı ödülü almıştır.

Program Avrupa Birliği tarafından, üye ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından biridir. AB Çerçeve Programları, diğer birçok Topluluk Programı gibi amaçları ve bütçesi ile belli bir dönem için tasarlanan çok yıllı programlardır.

Ülkemiz ilk kez AB 6. Çerçeve Programı’ndan itibaren bu programa dahil olmuştur. AB 6. Çerçeve Programı 2002-2006 yılları arasında devam etmiş olup, yerini 2007-2013 yılarını kapsayan AB 7. Çerçeve Programı’na bırakmıştır. H2020, 2014 yılından 2020 yılına kadar yürürlükte olacaktır.