TİGA YEŞİL BİLİŞİM DEKLARASYONU

(TİGA GREEN IT DECLARATION)

İnsanoğlunun çevre üzerindeki olumsuz etkisi artmaktadır. Doğa olaylarının ve iklim değişikliklerinin doğal nedenler yanında artan bir biçimde insan etmeninden kaynaklandığı bilinmektedir. Ormanların yok edilmesi, üretim, aydınlatma, ısınma, fosil yakıtların kullanılması gibi faaliyetler sonucu karbon dioksit, metan ve ozon gibi bazı gazların salınımı artmakta ve bu gazların atmosferde birikmesi sonucu küresel ısınmaya neden olmaktadır. Küresel ısınmanın ise buzulların erimesine, deniz seviyesinin yükselmesine, çölleşmeye, su kıtlığına, salgın hastalıklara, sellere, kitlesel göçlere, savaşlara ve daha birçok başka soruna yol açacağı bilinmektedir. Tüm bu sorunların önüne geçebilecek çözüm önerilerinin arasında “Yeşil Bilişim” önemli bir yere sahiptir.

Yeşil bilişim, bilişim sektörü ürün ve hizmetlerinin üretim ve kullanımının sürdürülebilir hale gelmesini hedeflemekte ve beraberinde diğer sektörlerin daha çevre dostu bir hale dönüşmelerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yazılım sektörü bu noktada, firmaların faaliyetlerinin otomasyonu, elektronikleşmesi ve verilerin enerjinin daha ucuz olduğu yerlerde saklanması, karbon dioksit emisyonunu azaltan verimli uygulamalarla payına düşen sorumluluğu yerine getirmektedir.

Tiga, ürettiği ürünlerde ve sunduğu hizmetlerde müşteri gerekliliklerini göz önünde bulundururken çevre mevzuatı ile ilgili yasalara uymakta, çalışanlarını ve paydaşlarını çevre duyarlılığı konusunda bilinçlendirmeyi hedeflemektedir. Kaynakları verimli kullanmanın ve kirliliği kaynağında önleminin insani bir görev olduğu bilinciyle hareket etmekte ve bu konuda farkındalığı artırmak için çalışmalar yapmaktadır. Bilişim araç ve hizmetleri üreticileri olarak ürünlerimizin çevre dostu olması için gereken yasal düzenlemeler, teknik gelişmeler ve uygulamaların destekçisi olmamız gerektiği kanaatindeyiz. Bu doğrultuda teknolojimizin yeteneklerinden faydalanarak iş süreçlerimizde tasarruf sağlayan uygulamalara yer verirken, müşterilerimiz için çevresel duyarlılığı olan hizmetler geliştirmek için çalışırız. Mevcut doğal sermayemizi koruyarak gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun farkındalığıyla hareket etmekteyiz.

Adem Ali YILMAZ

President&CEO