Genç Girişimciler Harekete Geçiyor

Ankara Ticaret Odası, Genç Girişimciliğin Harekete Geçirilmesi Projesi (SPARKS) final toplantısı ATO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantı Tiga Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ali Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başladı. ATO Yönetim Kurulu Üyesi olarak konuşma yapan Yılmaz konuşmasında, girişimciliğin yaygınlaşması ve yeni girişimcilerin iş hayatına katılmasına yönelik yaptıkları çalışmalara, ülkemizin bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapısıyla dünyanın en gelişmiş on ülkesi arasında yer almasına katkıda bulunma hedeflerine, proje kapsamında eğitim alan ve staj yapma imkânı bulan genç girişimcilerin çalışan, üreten, katma değer sağlayan, ihracat yapan başarılı birer iş adamı olarak iş dünyasında yerlerini almalarını hedefleyen projenin detaylarına değindi. ATO olarak girişimcilik ruhunun aşılanması ve gelecekte girişimci sayısının artırılması için yürüttükleri ve katkıda bulundukları çalışmaları sürdürme kararlılığında olduklarını belirtti.

Proje kapsamında toplam 45 genç girişimci adayı, 4 aylık eğitimlerini tamamlayarak iş planı hazırladılar. Hazırlanan iş planları arasından kabul gören 12 girişimci adayı, iş planlarını jüriye sundular. ATO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Akademisyenlerden oluşan jürinin değerlendirmesinden geçerek dereceye giren ve Türkiye’yi temsil edecek 4 genç girişimci, ayrıca proje ortağı ülkelerde 20 gün boyunca staj yapma imkânı elde ettiler.