Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017 kapsamında 81 ilin AİK koordinatörlüklerinin katılımı ile, 8. Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlükleri Değerlendirme Toplantısı, 16-17 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi ile il koordinatörlükleri arasındaki koordinasyonunun arttırılması için 81 il koordinatörlüğü bölgelere bölünmüş ve her bölge için Bölge Koordinatörleri belirlenmiştir. Yapılan toplantılarda her bölgeden seçilen, 2017 yılının 2. yarısında birbirinden farklı AİK çalışmaları yürütmüş, iki il koordinatörlüğü faaliyetlerini içeren sunumlar yapmıştır.

Firmamız tarafından, Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanlığı için geliştirdiğimiz Reçete Bilgi Sistemi projesi anlatılmış, şu anda tüm Türkiye'de kullanımda olan projenin sistem üzerinden uygulamalı olarak sunumu gerçekleştirilmiştir. Reçete Bilgi Sistemi üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen sunumda sistemin özellikleri ve kullanımı anlatılmıştır.