9-10 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen “3. Akılcı Antibiyotik Kullanımı Eğiticileri Koordinasyon Toplantısı”nda 81 ilden Akılcı İlaç Kullanım İl Koordinatörleri ve eğitici koordinatörlüğü görevini üstlenen akademisyenler bir araya geldiler. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi için geliştirdiğimiz Reçete Bilgi Sistemi projesini yürüten proje ekibimiz de toplantıya katılım sağladı. Ekibimiz etkinlik kapsamında her ili temsilen katılmış il koordinatörleri olan doktor ve sağlık çalışanlarına Reçete Bilgi Sistemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantıda Reçete Bilgi Sistemi hakkındaki detaylar katılımcılarla paylaşıldı. Sistemin çok yakında pilot uygulama olarak başlatılması ve sonrasında Türkiye genelinde tüm kullanıcılara açılması planlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri doğrultusunda Ülkemizde Akılcı İlaç Kullanımını destekleyecek faaliyetlerin yürütülmesi için koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması, etki edilen taraflarda Akılcı İlaç Kullanımı konusunda davranış değişikliği oluşturmak amacı ile “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017” hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu plan kapsamında antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması önceliklendirilmiş çalışma alanlarındandır.